No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  答。御口云。此曼荼罗通例欤。又图不一准。或唯画座。行者习之欤。又虚心合掌戴顶上。而从合掌头出香炉。僧形图之。又云。两边有六个飞天。各执花(云云)轨云。两边画六个乘云首陀会天童子形。半身漏出各执香花宝鬘等(文)。问。六天何天乎。答。御口云。五净居天加善住天子也。

  结界。不动降三世(云云)御口云。此尊胜金刚部尊故。可用降三世欤。问。不动既菩提心体。此法成就专可依此尊乎。答。修行轨则是修生显得义故。用降三世之智用甚可然欤。二卷轨云。便以一切佛顶轮王印真言加持五处。○真言曰。<唵度噜??(二合)??(三)伴吒(四)其手印相两手内叉为拳直竖二中轮。即是此印言通一切用辨事。召请·拨遣·结界·护身一切处通用(文)一卷轨云。结不动印左旋转。避除道场中诸魔作障者。右旋转八方上下结方隅界(文)。   华座。御口云。佛顶虽有名明王。殆胜菩萨欤。可用八叶印(矣)余佛顶又尔也。   赞。御口云。若用别赞者。可不动赞欤。   礼佛。此大日及八大佛顶梵号欤。 本尊加持。二手虚心等(云云)经云(佛陀波利译)作慕陀罗尼印。屈其头指以大母指押合掌当其心上。诵此陀罗尼三百八反讫(文)不空轨云。二手合掌屈二头指甲相背。以二大指押二头指如弹指势。即尊胜陀罗尼云○诵七反已印顶上散(文)御口云。此名宝瓶印。以宝瓶为分齐。可思之。例如弥勒用率都婆印故彼曼荼罗以五轮塔为分齐(矣)(但印瓶塔必分齐又瓶塔也云非也)又仰云。宝瓶并塔印及大惠刀印实体是一。一往分异。宝瓶印如文。塔印二风屈两[/卽]柱二大端不合二风甲(矣)刀印合掌二风二大或如宝瓶作之。或如塔印作之。或如塔印作之。尔往理实宝瓶印又名塔印。余又尔也。   又印(智拳印)御口云。是约中台尊欤。道场观羯磨身法界定印。今用智拳印显不二义欤。   又印(胎除障佛顶)胎藏云。内缚屈右风成钩。真言曰。归命诃啉(二合)尾枳罗拏半枳邬瑟尼(二合)洒娑缚(二合)贺(引)御口云。此印形尊胜三形也。莲花上钩为此尊三形故。问。何故尊胜云除障乎。答。轨下云。一切佛顶心最胜故。一切佛顶中尊胜佛顶能除一切涅槃业障故。号尊胜佛顶心。亦名除障佛顶(文)又云。为此善住天子七反恶道之身一时消灭。是故号为除障佛顶轮王即是五佛顶轮王之一数并通三佛顶八大佛顶轮王也(文)。   本尊加持先大日(云云)御口云。大日本尊佛眼如诸佛顶记(矣)。   散念诵。御口云。次第奥举三明。是又散念诵明也。金刚波罗密言小咒次用之。通佛难胜两咒七佛顶次用之。又陀罗尼七反。小咒千反。余百反欤。七佛顶咒胎藏释迦院中举之。除除障。余七佛顶也。私云。经轨中陀罗尼违常途流布陀罗尼。是灵验加句本欤(御自笔云。不然常途是加句欤)问。念诵用意如何。答。轨下云。若初持诵十方二十万百万数。内有种种相现。必不得取舍。一心之外更无余物。自心是佛。如实知自心即是菩提故。但知求无上菩提得成之日自知其时。有如是相现为如是事。应了了自知。不假须妄生分别。必堕毗那夜迦境界(文)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156