No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

  以弓箭射十方事。御口云。四方引旋慢射之。上方天井射立之。下方左胁机礼盘间射之。

  结线事。作法如次第记。御口云。但诵明间结之。一诵一结合百八遍也。时毕阿阇梨取之。裹纸置之。结愿时后总入折柜居折敷送施主许也。白丝。势如珠数绪今少太极近逼结之也(自笔云)结线事觉洞院口决云。片筋七筋也。合十四筋。縒时诵本尊咒縒之(云云)(此由见仪轨文欤。近来必不定十四筋欤已上)仪轨云。用线法。白线十四条为一绳。七为一片。两片十四条右合为绳。三尺五寸为法。师以三尺五寸为百结。其线不足以四五尺亦得也。师向鬼门。彼向人门以糸系病人无名指(男右又左女左又右)师系右无名指。不论男女之别。百反一结万返百结。以其结线如经所说。可着病者身(文)经云。以白叠綖手投其綖诵咒七反。一反一结○咒讫。此綖系着其人(文)验记云。以五色线作索诵六字咒。真言一座七反诵一咒。一结诵咒合三十六结咒咒了采结线系某甲颈(文)。

  解线法事。御口云。近来不用此作法也。作三类形事。轨云。相应物者天狐七地狐七人形七。以面染蘖作之乎。慎莫示他人。师密自设少许面作之。又以墨书其咒咀怨家姓名。若不知其字。若亦不知字注其在处(乃至)国郡乡其宅其条其坊男女(文)御口云。如轨或面或麨染蘖作之。虽然有其烦故折纸用之。天狐鸱地狐即狐也。人形着帽子形也。此形通男女僧俗故也。

  辨备供具事。御口云。如常护摩坛辨备供具也(里书云)。问。三类形弓箭等供用之耶。又答御口云。此法是法(御修法也有伴僧)护摩(无伴僧也)三类形结线六方结等作法有之。供(非护摩作法也)三类形六方结等无之。结线用不任意(供无伴僧故。阿阇梨作之。护摩若无伴僧。可同之)又本尊左右太刀弓箭供又有之。最略又无之。又供三时皆用发愿。其词曰。本尊圣者六字观音四大八大诸忿怒等(御自笔云)已上弓箭结线三类等外诸尊法通例也。不可限此法也(云云)。相应成就法事。六字神咒王轨(金智)云。复次说加持相应成就法。若人欲返却咒咀得长命者。以天番主加地番千手观音。若有人欲得一天下之内贵女爱念者。以天番主加下番如意轮观音对。若有人欲得万万亿亿珠宝者。以天番主加地番不空罥索观音对。若有人·欲得止物怪伏诸鬼神者。以天番主加地番马头观音对。若有人·欲遭恶人不被诽谤者。以天番主加地番十一面观音对。若有人欲被杻械枷锁不安稳止者。以天番主地番准胝观音对(文)。

具书事

佛说六字神咒经。

六字经仪轨(大慈恩寺基法师云云珍录外)。

六字神咒王经验记(大唐龙兴寺道邃集)。

供养