No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  发愿。问。发愿句不举本尊圣者句。不用彼耶。答。御口云。可用之。通句故略之。

  赞。问。本尊赞何耶(别次第虽出之必不用云云若广转故欤)。

  字轮观….(云云)问。唯观四字耶。答。御口云。中央置.字。四边观四字。如阿弥陀字轮观也。

  散念诵。问。用阿弥陀圣观音有何故耶。答。御口云。阿弥陀是本师也。圣观音本身故举之也。圣观音法本尊以前唯举阿弥陀不举余观音。可思之。马头以下观音又准此千手也。白衣是部母故诸观音法用之。

  问。别御次第中圣观音本尊后举之。何违彼乎。答。彼虽本身。约菩萨义同本尊为先。例如诸尊法皆不论佛菩萨明王等正念诵用本尊明。今次第意虽菩萨。本身故为先。例如本师阿弥陀为先(矣)师资互显全非相违(矣)问。若尔十八道记散念诵次第之中。何本尊后举圣观音耶。答。彼又同师宗义欤。问。别次第中白衣马头等外举余观音何今乎。答今略次第故欤。此御记广本可寻之。或又本身部母结界三种不可过故欤。私云。仪轨中说五相成身观。可用之欤(御自笔)付大法时用之别行时不尔也。

具书事

  千光眼观自在菩萨秘密法经(三昧苏嚩二合罗译)。

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经(不空译)。

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经。

马头

  二卷仪轨云。贺野纥里缚能摧诸魔障。以慈悲方便现大忿怒形成大威日轮照曜无边界修行者暗瞑。速得悉地故(文)私云。贺野纥里缚者马头梵音也。故此轨中名圣贺野纥里缚大威怒王。一卷轨号何耶揭利婆观音菩萨也。以慈悲方便等者。御口云。观音皆是以大悲而为心府。以大慈为骨目。其中当尊殊慈悲胜故云马头也。二卷轨云。取子近喻如羸饥马草食更无余念(文)但念水草余无所知义虽通一切畜生。马殊是胜。何况饥马乎。且譬法者诸佛菩萨皆是大慈大悲为本。济生利物为先之。故云经云。佛心者大慈大悲是(文)此譬一切畜生念水草也。其中殊主大悲德是观音也。故经云。一切如来大悲心皆集一体观世音(文)以此比畜中马胜也。观音中马头强胜故类饥马也。所谓利益众生大悲心似饥马念草也。饥中以慈悲方便现大忿怒形。良有以也。又同轨云。次授与三世无碍三种戒菩萨之律仪先引入轮坛。受与本所尊持明灌顶应示曼荼罗○亲对灌顶师具受本尊教。决定无疑谬。然后勇进修(文)私云。准此文先受受明灌顶。后可传受此法欤。御口云。诸尊各有受明灌顶(云云)此文又是证也。受与本所尊持明灌顶是明镜者也。

  种子.。问。二卷轨中.字。今.依凭何耶(御自笔云)种子事.(七集胎轨大疏等出之已上)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156