No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

第三诸尊段。混长供物如本二器分之。取数花投炉中想成莲花。

诸尊坐之。召请大钩召。四字印明天鼓雷音三杓。本明..。

不空成就三杓。本明……。

五十三佛三杓。总供之。普供养明。

观音三杓。莲花部心明。金刚手三杓。金刚部心明。

第四龙众段(或云。于龙众段可混屯宜事也)取数花投吕中想成荷叶。诸龙王坐之。召请大钩召如常。

轮盖三杓….。

难陀三杓…。

拔难陀三杓…..。

诸龙三杓……。

第五普世天段(如常)但水天加杓(云云)。

金刚王院加持物观云。观念。此粳米丸供。至尊心莲花台成如意宝。从一一毛孔流出无量如意云海。而供养尽虚空界诸佛菩萨。从此宝珠各流出平等智大甘露乳雨。普润及国土允旱。成就五谷。及极热苦众生尽拔苦与乐。便还来我及与彼。雨无量珍宝贱资具(云云)。

问。此法四种法本誓中何摄耶。答。小集四法本誓中不出之。仁录中本誓祈雨举之。今次第理性院等增益修之。问。坛场庄严等何。答。如次第记之。秘抄大旨同也。理性院抄云。神泉园东北角造坛所。屋子午造。东西有庇。南端阿阇梨房。次北南坛所。其次北护摩坛所。北天坛等四北中间西户立。是向水天方之意也。东庇番僧等息所也。幡净衣等青色也。大师叉刀角所令供之。大路边故。近代岛度经声不断绝。总上下诸人可礼拜。供所屋池边印西角造也(云云)又别借屋造之。杂人居处也(云云)金宝云。卯酉借屋五间三面也。以青幕四方并屋上引张西端三间坛南北庇伴僧座也。东端母屋并庇等阿阇梨宿所也。总以青幡每间散立屋上。幡长八九尺计也。

私云。两记虽出之有违。今次第记者不可用之。

问。大师御影(备香花等。云云)唯香花许欤。答。或记云。大师御影香花御供饭二坏也(每朝一度备之。阿阇梨结供养印供之。请大慈心之加护。祈真言道崇而已。云云)问。大坛不用撅五色。有何由耶。答。御口决云。大坛护摩坛俱不用撅五色者。凡修此法为甘雨普润劝请诸龙。于坛上展供养故不用彼也。立撅引五色。龙王等难来临故也。此法次第不用地结方结结界天网等即此意也。

问。小野僧正或度大坛立箭引五色(云云)(玄秘举之)又理性院次第地结方结天网用之。结界计不用。又金刚王院次第结界又不用之(余三种又尔也)何今不用耶。答。彼两流根根虽一非正流故也。野决中结界降三世(云云)今次第相违如何。

问。经箱入请雨经一部二卷(云云)二卷经劝修寺用之。当流用一卷经。何今入二卷经耶。答。御口决云坛上经箱纳二卷经。伴僧读一卷经。此当流习也。两部虽异调卷不同也。但开为二卷时上卷终加天龙八部赞之计异。或记云。经箱可有打敷。或经箱可有折敷。或经箱年来所持本尊佛舍利现佛持经大师御笔内外题经等奉入。为悬凭也。常大法作法(云云)。

供养