No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。伴僧后加持何等咒乎。答。伴僧咒大陀罗尼后加持咒小咒。理性院云。御加持小咒或不动(云云)泽抄云。后加持用恒你也他咒。伴僧八口若二十人。

诃诵大陀罗尼(振铃以后一时别七反。云云)劝修寺云。后加持金轮真言(云云)。

问。护摩作法如何。答。

火天段(如常)。

部主段(以佛眼为部主)。

护摩抄云。部主金轮。自加持智拳印一字明。召请大钩召。印明如上。诸供物如上。拨遣准召请(云云)。

劝修寺云。部主孔雀明王。

理性院云。部主佛眼或不动。此法灭罪第一也。若为菩萨为亡者部主阿弥陀。增益部主宝生或如意轮(云云)。

本尊段

护摩抄云。自加持(虚心合掌以二头指入掌中。以二大指押之。归命.)。

召请(印如上。以头指召之如上)诸供物(同咒)加持物(同咒)拨遣(准召请云云)。

私云。召请拨遣违今次第。可知之。

诸尊段

护摩抄云。诸尊八大佛顶八大菩萨八大明王。自加持本三昧耶印………………………召请同印。十指召之同明。诸供物同明。普供养。拨遣准召(云云)。

劝修云。诸尊八佛顶(云云)理云。八佛顶三十七尊(如常。云云)。

三部抄云。诸尊段二说。一三十七尊(如常)一八大佛顶以各别明供之。但三十七尊如例供之。八大佛顶顶相副供之。以此为好(云云)。

泽抄云。诸尊段八大佛顶之。或中置大日普通佛顶印言(云云)。

问。大佛顶四法本誓中何乎。答。今次第敬爱息灾调伏修之(云云)劝修息灾增益。泽抄云。息灾理性院灭罪增益。小集四法中不出之。本誓中天变举之。仁记中不举。本誓中产生举之。妙抄天变举之。

问。坛场庄严如何。答。如次第记。泽抄云。但大坛护摩坛不辨行之。不用小坛(云云)。

问。或说以十六枚镜置坛上(云云)其说何。

答。授心抄上云。镜十六置大坛说护摩坛时作法也。口传云。造明镜入箱中安置大坛上。每时执五古以小咒令加持之一百八反。结愿后见镜者得众人贵敬。得万人爱敬。除心中众患所愿速成就(云云)此事为秘事也。又云。置十六香炉大坛(云云)香吕者十六口火舍。此火舍每方相替烧之。北方(沉香)东方(白檀香)南方(安悉香)西方(苏合香)中方(甘松。青木。鸡舌。薰陆。零陵。云云)??香洒水器兜楼婆煎入之。兜楼婆难得。香以草替用之(云云)。

问。本尊何佛乎。答。授心抄云。有二说。大师御传以摄一切佛顶轮王可为本尊(云云)摄一切佛顶者金轮佛顶也。大日金轮为本尊也。禅林僧正传云。白伞盖佛顶为本尊也(云云)。

私云。二传金轮授一切如次金台大日所变。异今金轮。则为摄一切佛顶。聊相违欤。可寻决之。

供养