No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

理性院云。部佛眼。印五眼印。又五古印明。……..又…….。泽抄云。..炉底轮中心可书.字。本尊段(用智拳印一字咒。芥子同)后火天段(中心至佛眼回七星大钩召印言云云)三部抄云。部主段(佛眼)诸尊段(三十七尊加入佛顶云云)。

问。今法曰法本誓中何等乎。答。小集曰法中息灾本誓中不出之。仁记曰法中如先本誓中央变产生出之。妙抄同之。今次第息调增出之。授心抄云。金轮法者普通息灾法。本轨行者面向东修之(云云)然可增益有摧破用。仍除伏法可修之(云云)泽抄云。付增益修之(轨曰。瑜伽者面东文。但普通付息灾师说也。云云)。

问。支度卷数如何。答。如觉洞院遍知院支卷集。御记云。金轮时处仪轨大师御笔本非御请来。仁珍等请来也。

尊胜法(梵号………..密号除魔金刚)。

问。今此尊号密号何等乎。答。梵号…..。密号除魔金刚。问。此尊有几种名乎。答。有六名。故七卷抄云。尊胜佛顶摧碎佛顶除盖佛顶除业佛顶舍除佛顶(云云)。

问。此尊种子三形何等乎。答。种子.三形三古钩(玄秘同之)理性院宝心传同之。宗命传种子.三形塔(云云)。

七卷抄云。种子…。三摩耶形金刚钩(善无畏轨)莲花钩(摄一切佛顶经)一古钩(小野图云云)。

问。劝请发愿何等乎。答。如下出之。劝请发愿流同理性院。宗命传云。本尊界会尊胜佛八大佛顶诸佛顶。

问。观中大日住法界定印坐八师子座(文)说何事乎。答。如文。问。仪轨云。大圆明内各坐九圣者中心大毗卢舍那如来。顶载五智宝冠。坐七师子座。结跏趺坐。结法界定印(文)印并座相违如何。答。御口决云。七师子表七觉分。八师子表八圣道欤。何所座义随宜欤。金轮座又有此不同也(云云)法界印者。玄秘云。二卷仪轨上云。凌乃用大日法界印。加持五处。即成具足五分法身。具万德之身。其法界印相以权智各作金刚拳。智手执权风幢。加持五处。便任当心上。己身为毗卢舍那如来三身(文)(成身处文)又云。中圆画毗卢舍那如来欤。戴五佛冠○于七师子上结跏趺坐。手结法界印(云云)(曼荼罗处文)。

私云。案此二文意。中尊住智拳印。若尔可.字。何故今用.字乎。答。今曼荼罗中尊用.字事。又是同轨图曼荼罗也。岂乍依二卷轨舍图意乎。但以图与文相违者。图表理。文举智显大日不二也。或书.字。或书.字。共无失(云云)已上。

私云。彼玄秘道场观。又.字法界定印也。今用.字者。指图曼荼罗欤。彼玄下出图中无畏轨图中尊.字也。不定轨图中尊.字也。

口决云。或说以.字为种子。而今种子.字是全法界定印。尊形台种尊互显表两部不二义也。左右安不动三世。两部教令轮即显此旨也(云云)御记云。尊胜中央。摄一切佛顶金刚界之大日也。种.也。但法界定印。是两部不二之义欤(云云)又中央大日则尊胜也。三井传图像大日宝冠有七佛顶形大日即尊胜也。仍八大佛顶也(云云)愚案二卷轨两处文如玄出之。又一卷轨上云。结法界印。下云。手结法界印。两轨两处文分明。设种子.字.字尊形唯金界智拳印大日也。法界定印者传写误欤。依之常喜院十卷抄又云法界印。又遍知院本佛尊胜。彼又智拳印大日也。又泽抄云。其中因明有.字。成法界率都婆。变成大日如来。戴五佛冠。璎珞严身。住智拳印。于七师子上结跏趺坐。又劝修寺深秘习云。大日为本尊。故可思惟中央圆明内有可噜吽字。成钩形。钩形成大日尊。此尊住法界定印。智证大师图中作法界定印。即此意也。可观此印相上承金刚钩。即同尊胜佛顶手印相也(云云)。

供养