No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。圣天供如何。答。行法(如常)后夜日中二时修之。理性院口决同之。泽抄云。圣天供(如常)后夜日中二时如法修之。北庇行者向东修之。或向北(云云)报御记云。后夜日中始修如例。觉洞院御记云。金界年东绕。台年西绕(云云)问。十二天供如何。答。无供养法。普礼真言并各别印明等。大略同五大尊供。初夜一时许行之。理性院云。十二天供又每日初夜许也。礼供也。泽抄云。十二天供不修行法。备供物。次第许之。东壁北端多闻。次伊舍那等如常。南折壁日天月天(东ハ日西ハ月)北折壁梵天地天(东梵天西地天)护身法等(如常)次以大剑印不动慈救咒并大钩召。言又十二天各别言等用也(云云)觉洞院御记云。十二天供。金年绕东。台年绕西。始自伊舍那次第风天供。又北归毗沙门天次第地天供。又归南日月天供也。每天前一度拜。二度揖也。初夜时许也(云云)报御记云。各至其前乍立修之(云云)。

问。诸神供作法如何。答。觉洞院御记云。诸神供初日第四日第七日初夜时护摩。中间诸尊段程。金界年绕东。台年绕西。出后户于堂前巽角梨二本西梨本修之。台藏年者。于东梨本修之。世天段程可修之。可迟迟故。诸尊段程起座。其香花散米等膳色掌调储之(云云)问。第七日当十四日欤。被日日中结愿。何云第七日初夜乎。答。报恩院御记云。十四日日中运十五日后夜日中即结愿。故十四日夜神供十三日夜行之(云云)泽抄云。神供初中后二个度供之。台巽金神(云云)里云。台年巽。金年坤神供处也(云云)。

问。后加持作法如何。答。洞御记云。下礼盘三拜。次向行坛一拜。次还本座向御衣方。后加持发愿(词在别。音曲如普通修法发愿)发愿了阿阇梨出慈救咒。伴僧同唱之。后夜时略发愿。无左右出慈救咒。日中时后加持略之(云云)泽抄云。后加持(初夜后夜被御衣)不动慈救咒用之(云云)里云。发愿句以下如常。御修法咒慈救咒百反如常(云云)问。音九时香水加持如何答。十二日未明御衣机前置香水桶(安机上)小行事酌神泉水入净桶。以布覆之。机边傍立扬枝(大阿阇梨料)又敷同枝于板敷(置打敷上伴僧料。云云)野抄云。发愿词云。

至心发愿。加持香水。得大灵验。金轮圣王。玉体安稳。增长宝寿。五谷成就。万民丰乐。乃至法界。平等利益。

次五大愿。自十二日后夜加持香水。座立取扬枝杖加持二十一返许。伴僧各取扬杖立建。加持香水三时三日九时之故也(云云)。

觉洞院别御记云。十二日初夜时之后。香水加持(安香水于当界第三柱下。以布裹桶口置机上。一口裹布一段阿阇梨赐小行事)各取牛黄杖向香水机方。大阿阇梨立叠上。伴僧立床前土坛。大阿阇梨发愿毕。各励声诵不动慈救咒。二十一返许毕。大阿阇梨以牛黄杖横打香水机置杖。伴僧闻其音。各牛黄杖指入慢下打板置不复座退出毕(委取两记意抄记毕)泽抄云。香水发愿(先大阿阇立香水桶前捧香水)(杖发愿。伴僧同之立床子下。捧同杖作法)至心发愿。加持香水。得大良药。天众地类。倍增法乐。护持圣主(三反)。玉体安稳。宝寿长远。天下太平。万愍丰乐。及以法界。平等利益(生法终句护持圣王成御愿)。

供养