No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

次以五古于袖中持。两手上额少低头闭目。想彼宀一山(云云)次立座还着本坐。

次御论义等。加持香水。昔依公卿催。近代无催。加持香水八宗奏前后不定。先例日记在之。

予参勤之时为用意书之。

东寺末叶成贤记之。

或香水一器。散二。或香水二器。散杖一。或香水二器。散杖二。香水器(或铜器或大土器或黑土器)已上报恩院御自笔本书了。又或次第云。先诸僧共着床子。次长者就香水机下(持相承五古水精念珠)。

起座经问答乞子间。到机前跪而坐(口传云。折右膝立左膝)南殿作法立勤之。次护身结界。此间五钴诵不动真言。加持香水二十一反(或五十反)次以散杖入水唱..。加持二十一反。次器上置散杖(先右器。次左器)次取右散杖洒御前三度。次取左散杖洒自身宫内公卿等三度。

师说云。以五(古)总逆顺加持各三反。其后藏五古于袖中捧持。两手低头闭目想宀一山(秘口云。如先出之)次经本路复坐。次新任僧纲读八宗奏。或加持香水以前读之。次论义。次赐禄。次诸僧退出(云云)。

私云。此说虽同前为才觉出之。

泽抄云。同夜(十四日夜)大阿阇梨为加持香水被参内里。着大师请来之衲衣。持曩祖付属之五钴。兼又持水精念珠(两达磨)若御物忌之时被行南殿仪(云云)多清冷殿仪也。长者大阿阇梨若参御齐会之时。从布施堂诸僧共参内里。不然之时诸僧参会右兵卫阵之后。从真言院参。先诸僧共着床子。阿阇梨立从床子寄香水机下长跪而坐(但于南殿台立作法)次五古置香水器之右。后三部被甲护身等。次取五古先加持右器二十一反。次加持左器二十一返。又总加持两器。随气色耳。次取散杖入香水。以..各加持二十一反。而后散杖置器上。其右器也。次左器又如此置散杖。次先取古散杖三度洒御前(奉洒主上)次取左散杖先洒自身。次洒他身及宫中法界(此间五古持左手)次取五古总加持(顺逆各三反)而后于袖中持五古。两手上额小低头闭目。想宀一山(云云)作法了后如常着床子。其后余事等有之。御论义等也(云云)。

私云。大旨其作法两流同欤。故觉洞院僧正(胜觉)。

文治五年(己酉)台藏界时从布施堂被参。加持香水。于时亥克终许也。

建久三年(壬子)金刚界时不参会堂并布施堂。直令参加持香水(闲院内里)于时戌克也。遍知院僧正(成贤)建历三年壬申金刚界时酉克许不参会堂。参布施堂。从布施堂令参给欤。

问。道场庄严如何。答。母屋东西北三面。南面东第一五间引回席(号壁代)南面东第二三四间引直布幔。两界前各立坛胁机礼盘灯台等。当界坛四隅立橛引回五色糸。坛中央立金铜塔。安立瓶轮羯磨等如常。四面备香花。居佛供十六坏果子十六坏。左胁机置涂香洒水器散杖等(已上佛具取出道具奉柜安之)右胁机置打鸣(大阿阇梨具也)行坛供香花立五瓶。居佛二坏。不引五色糸。北壁代当两坛中间悬五大尊像(中央不动。左降三世。右军荼利大威德)其前各立黑染机。机上立花瓶。备香花佛供。左右立灯台。西厢南第三间(加角间计之)北面立息灾护摩坛。同第四间东向立增益坛(撅五色杓箸等大阿阇梨具也。自余物具在本院)北厢东二间(加角间计之)东向立圣天坛。东厢悬十二天像(东壁东北角毗沙门天。次伊舍那天帝释天火天炎魔天罗刹天水天风天。南壁东日天。西月天。北壁东梵天。西地天)其前各立机。机上立花瓶。备香花佛供。左右立灯台。当界坛傍立八足机。其上置御衣(台藏界年母屋第二间东柱下立之。金刚界年第四间西柱下立之)母屋东第三间头敷大阿阇梨座。南厢东第三四五间(加南间许之)通南柱立床。敷伴僧座(台藏界年东上。金刚界年西上。云云)。

供养