No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

番僧参不事。

开白结愿时。上下番二十人皆参也。其中间时。时中上番十人下番十人三时中间读经勤之。而近来遍智院僧正御房建保请雨经御修法之时。伴僧穷屈二三人相替勤之。以其例报恩院僧正御房时。大法时下番中少少留读经也。

读经发愿回向事。

开白时无回向。结愿时无发愿也。泽抄云。结愿时下番回向无之(云云)未详。可寻决之御加持有无事。

结愿座后夜时无御加持。日中时结愿用御加持也。又御加持满咒事。大阿阇梨音必不举。百反取数折念珠。祈请伴僧等闻念珠折毕止音也。理性院(宗命)记云。八色幡可悬..坛十二天圣天。如例可庄严(云云)发愿时上下伴伴僧各集会。法则如常作法。金一打后佛眼真言如例可念诵。初铃后转赞孔雀经。护摩坛等阿阇梨三人请供立各至坛场。如例可行(云云)后铃前可毕。铃后如形孔雀经赞阿阇梨堪能可诵。不堪伴僧中可诵。礼佛回向如普通(云云)。

私云。如和当流者。大阿阇梨正念珠终。护摩坛阿阇梨起座趣时处。又小坛(十二天圣天)阿阇梨护摩混屯供处立座(见)而今同时起座如何。八色幡仁王经法悬之欤。孔雀经又用彼幡欤。可寻决之。宝心传云。护摩师正念诵终起座。护摩师着座程十二天起座。其着座程圣天可起也(云云)。

泽抄云。次主上令着御所了。承仕打金。次大阿阇梨如法三度礼拜着座(以下作法如例)振铃后下番退出(但近来早出欤)正念诵(千反)了高声令接念诵时。护摩阿阇梨立座(前后礼大坛)着拜盘(作法如例。但授花有说)混屯供时小坛(两坛各有表白神分祈愿等)阿阇梨各奇(初夜十二天。后夜日中圣天)施天坛时神供师立。次大阿阇梨念诵(每时一万反)了下座读经(每时一部也。但不堪人一卷。初夜上卷。后夜尚上卷。以下如次第每日一部。结愿日后夜中卷。日中下卷。并开白上卷足一部意。但结愿时于礼盘上念诵了后读下卷)大阿阇梨令上天阿苏罗句之时打下番之金。仍下番参会后大阿阇梨着座。后供养回向方便毕打金时。则下番发愿了。五大愿(伴僧役也)了打金。即下座了御加持(伴僧上番许也。了退出)后夜时大阿阇梨并上番参会着座了打金。下番回向了打金。令唱令法久住时下番退出。结愿时(下番回向)大阿阇梨并上番参会了。于时承仕放幔张文。相具砚笔。始自大阿阇梨次第令注付卷数。都合了书入御卷数(伴僧下腊所作)一通(案一通置胁机)五大坛左方。其后大阿阇梨着座。御结愿毕(已上)问。护摩师等起座方如何答。泽抄云。正念诵(千反)了高声令接念殊时。护摩阿阇梨立座(前后礼大坛)着礼盘(作法如常。但投花有说)混屯供时小坛(两坛各有表白神分祈愿等)阿阇梨各寄(初夜十二天。后夜日中圣天)施天坛时神供师立(云云)理性院次第云。护摩坛阿阇梨普通大坛振铃后。暂起座着护摩坛。经法大阿阇梨正念诵程起座也。次护摩师着座程十二天师可起座。其着座程圣天可立也。同时立骚见也(云云)宗命僧都记同时三人俱立也。当流护摩作法云。大阿阇梨振铃之后护摩师起座进佛前(自大幔之外至护摩坛前程挑幔入也)至护摩坛前。先向大坛本尊之方三礼。次坛前普礼一度(已上作法别在)口传曰。右作法如此。然大阿阇梨正念诵毕念诵高折。闻之立座进也(云云)此口传与广泽说全同。小野正念诵不折珠。置机时可鸣欤。御口决云。护摩师起后顷之中二天阿阇梨向十二天坛。是初时许也。后夜日中圣天阿阇梨如先顷之起向圣天坛也。神供师一七日初中后护摩世天段之处起座。可向神供所也。

供养