No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。召请结界何印言耶。答。召请大钩召。结界不动或无能胜。理性院云。不动剑印。慈救咒。或无能胜印….(云云)。问。字轮观如何。答。

石山图云 <PIC>T79035901.GIF</PIC>

问。护摩作法如何。答。三卷抄(觉洞院)云。

部主(释迦金口)。

自加持。召请。诸供物。拨遣。

本尊。

自加持(外缚)召请(同印次六指召之)诸供物拨遣。

诸尊(七佛慈氏)。

自加持(孔明王印明)召请(大钩召印明)诸供物(本尊明)诸如来(一切佛心如台藏。慈氏迅疾持缘觉。如台声闻)拨遣(弹指)。

………..。

私云。诸尊段观并印言如次第出矣。

问。今尊四法本誓中何乎。答。就息灾行也(云云)小集四法中息灾之。本誓中延命天变举之。仁录四法中如先。本誓中延命除病天变产出之。妙录中延命天变列之。

问。后加持咒何等乎。答。次第记之。理性院青纸云。唵疾(引)罗(引)纥兰(二合)帝(引)娑缚(二合)贺(引)。

后加持真言(云云)仁和寺同下卷奥真言。后加持用(云云)此说同今次第说欤。

问。御加持作法何。答。其作法先显毕。

理性院流御加持作法云。扇上置杵奉向圣主。念珠押折。净三业。三部。被甲。并本尊印真言结诵之次。取杵合掌发愿(文)发愿毕诵本尊真言。顺逆回杵奉加持圣主。伴僧等同音诵真言百反了。折念诵内心凭本尊之悲愿仰法威力。思圣众御愿专致信心可奉祈请也。次又以杵如先百反诵之。折念诵高声云。南无本尊界会大圣慈悲不动明王。四大八大诸大忿怒尊○护持圣王玉体安稳宝寿长远无边御愿决定圆满(云云)此间念珠折事无隙。其终殊急高声三度许折ハツルナリ。伴僧闻之同时止音(矣)即阿阇梨伴僧退出(云云)仰云。取杵合掌发愿(云云)当流不用合掌也。但孔雀经法时御加持取孔雀尾。具杵持之临御加持处。扇上置尾并杵折念诵等也。发愿时唯取杵合掌也。发愿毕置杵取尾诵本尊咒。顺逆回之奉加持圣主也。伴僧同音诵之百反毕。置尾折念诵致信心祈念之欤。又取尾如先。百反诵之。折念诵高声云。南无本尊界会三世佛母孔雀明王等(云云)又仰云。当流满真言百反折念诵事。初后许。中间折珠无之。二百反满咒无之。又结愿时只取杵持发愿。无合掌。满咒时以杵顺逆加持有之。孔雀经时以孔雀尾顺逆加持作之。当流亦尔。广泽又同也。结句折珠事。当流次第ハヤク折サト折止也。非三度折也。但调伏御修法五大尊法。中间折珠。慈救咒三反终….云时。珠スレハ伴僧得意又三反满终也。若八反。四反终スル也。若十二反。六反终スル也。依阿阇梨折珠之样。伴僧得其意可满咒也。余御修法中同折珠事无之。半诵事无之。能陀罗尼假令三人一反满毕可折珠欤。故六反也。若二人二反终可折珠也。故八反也。十二反等可准知之。

供养