No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。散念诵加用不动北斗何故乎。答。不动结界尊故用之。北斗者。泽抄云。佛眼大日地藏(或释迦)本尊第二言(唵。吠缚娑缚吒耶吽)后妃七母太山府君(增数反)黑夜神(不入卷数)五道大神司命司禄拏吉尼遮文荼成就仙毗那夜迦心经(若金刚波若)慈护(云云)。

私云。释迦地藏炎魔王本身故欤。

理性院次第云。佛眼大日本尊诸眷属等如上。北斗法施(心经尊胜陀罗尼金刚般若)大金一字之后烧银钱。劝修寺次第云。佛眼大日阎魔天七母暗夜神举教官一字用之(无定数别)十卷抄卷数云。佛眼大日炎魔天后妃七母太山遮文荼拏吉尼一字(云云)。

问。蜡烛付火次第如何。答。如下十二天供委记之。

问。此法无护摩乎。答。泽抄云。此法无护摩也(云云)今文不出之。

问。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法中不出之。本誓中延命除病出之。仁录又本誓中延寿举之。四法中不出之。

问。坛场庄严并币帛拟等用不如何。答。薄云。币帛拟钱等用否二说也。但石山次第图无之(云云)薄出图云。交饭十一杯。如次炎魔王后妃太山五道司命司禄拏吉尼遮文成就毗那也。白佛供四坏。大小各二坏。弊四本(左右并之)银钱二坏盛之。委如图矣。石山次第云。先辨备供物。所谓五谷粥(以坚调为言。应加香花水。但苏蜜加入粥。又傍插果子)檀上檀敷并散花(如例)尊像向南。其坛四肘。若三肘(可随处便宜)又储阏伽一前。并饭羹果子灯明各二坏。若坛一方。而彼粥上插蜡烛。随位次第分居。其次第在图(文)理性院传云。蜡烛供十一坏。可奉献之。又拟钱三坏。幡三本。币各二本。可有之。是炎魔北斗七星九曜料也。拟钱常钱形也。纸十二枚。重雕也。岁数当供。结愿时一字真言后烧之(云云)当流无幡。只币四本。本尊方坛端左右二本置之。银钱又二坏。坛中左右居之。拟钱弊法施时烧之。拟钱数施主年增一重此十二钱雕。星供用如此。准此又可尔欤。

水天。

问。修此法时向方如何。答。理性院记云。此法者向北方修之。水方故也。坛敷青色绢布等用之。或绀布用之。三时行之(云云)泽抄云。此法三时也。数坛三时也(云云)今次第里云。水天一时三时任意(云云)。

问。此天种子三形何等乎。答。种子.。三形龙索也。劝修寺传云。种子.又.(或…三字变宝)三昧耶龙索(或如竟宝云云)十卷抄云。种子.。三形罥索(云云)理性院水天供口决云。师云。.字为轮盖种子。或.字.字。皆任意为轮盖。并诸龙通种子。全无难事。仍先德皆任意所用也。但以.字为轮盖种子。其义胜。.是诸字王故(云云)(宝心记也)御记云。当流水天供不可及轮盖沙汰欤。轮盖经法时事也。私云。彼流轮盖。即习水天故作此记也。故宝心祈雨私记云。缚噜拏龙王者。轮盖龙王也。缚噜拏者水天也。彼轮盖一物也(文)。

供养