No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。真言句义如何。答。南无(归趣义)阿伽舍(虚空义)揭罗婆耶(藏)唵(三身义)阿利(空有)迦摩利(莲花也。莲花有三名。未敷者云屈摩罗。将落名迦摩罗。处中盛时名分陀利)慕利(无垢义光明义)莎呵(成就义云云)。

问。薄草云。次后供(文)如前供耶。答。如常五供后阿伽也。西南云。次左方事供。涂华烧食灯明如前(云云)仁和寺本云。次后供养。运心供养。或普供养。真言赞。三力祈愿五大愿。礼佛阏伽(后供次供可随体也云云)理性院相传本云。次赞。次祈愿。次四智赞。次阏伽(云云)西谷本同薄草也。

问。薄草何不举五悔耶。答。西谷本同之。西谷本云。次五悔(中间取后一段最后共用)次回向(结愿时回向以前可有神分云云)西南本同之。结愿五悔后。此所取念珠香吕。金一打结愿事由神分等。次金一打回向。

问。先安置本尊庄严道场(云云)其作法如何。答。劝修寺次第云。当于绢索白?我净板上。前画满月。于中画虚空藏菩萨像。其量下至不减一肘。或复过此。任其力辨。菩萨满月增减相称。身金色。面正向西。或容向北。净物覆之(云云)。

问。护净如法(文)作法如何。答。常喜院云。师说云。右手结护身印。加持身五处。左金拳安腰(云云)。问。辨备供物置在坛边(文)答。又云师云。阏伽等供具事也。二说中只如常兼居之也(云云)劝修寺云。涂香诸华烧香饮食灯明也。涂香者白檀为之。华以随时药草所生者宛。若无时华者。以粳米或乔麦。或取橘柏木叶。或用丁香。以宛华用。烧香但以洗坛龙脑随应用之。食除薰秽。每须新净。灯明用牛苏通许(文)。

问。出外复以净水洗手(文)何水耶。答。常喜院云。师云。晨朝酌之分二桶(一阏伽佛供等一手净水云云)或记云。所用阏伽桶可有二口。一口普通所用。今一口掌中等水料也(云云)私云。普通所用者。如常阿伽水欤。

问。以左手取水口。入右掌内饮之(云云)实饮之耶答。常喜院云。师云。实饮少分。观.智水(云云)私云。出证云。集经第六摄真实经中十一面轨中(可引见之)或师云。只观法也(云云)。

问。入堂辨备供具之后。更出如前饮之(云云)尔者饮水三度耶。答。私云。第二反饮水事重委释也。意云。初受净水饮之。后入堂辨备供具之后。又出外饮水灌顶。次入堂门也。依之薄草并西谷次第。饮水二度也。西谷本云。次复以此印如前承水。诵明三反也。洒顶及身即令内外一切清净。次往诣像前至心礼拜(云云)薄草同此。二本但不云饮水(矣)今次第又尔委释。又饮之事不审。

问。前既辨备供物(云云)何更云辨备供具耶。答。前承仕辨供物置坛边。行者重入备坛欤。

供养