No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。乳配分事如何。答。先配也。或记云。本尊师匠行者知识师匠请露地献之(云云)常喜院云。分苏四分。本尊师匠行者知识。五分如先。成就二说。一云。本尊奉送之前。少分置树叶等供坛便宜处。一云。结愿奉送之后下座捧本尊(云云)。

问。所用数珠何等耶。答。水精念珠或宝念珠也。

问。供华用何华耶。答。或记云。华瓶柏木东南枝叶取用也。供华又尔也。

问。起首时何时。耶答。或记云。次第见可。始于晨朝。虽尔初夜可始行也。生星出程也(云云)又此法不用拨遣(云云)。

问。本尊向方并行者衣色如何。答。常喜院云。向方面正向西。或容向北(文)师主云。蚀时向北(云云)行者准之。行者衣色黄色(云云)。

问。坛寸法如何。答。又云。集经云。四肘五彩木坛(云云)别作一方木曼荼罗。下至一肘。过此任意。下安四足。或编附上面。去地稍须四指。其??沉檀最胜。或指等有香木(文)。

问。今法必可拜明星欤。又拜时何时耶。答。常喜院云。或说云。修此法之间。每日拜明星。师云。今流不必尔。明星出时不定故也(云云)或记云。拜明星事。丑时后夜时后也(云云)或记云。对向明星出现之时。施设香华二瓶。烧香发誓愿云。烧香之者诸佛菩萨之使故。若香云致明星之方者。愿速成。香云行他方者更忏悔(矣)散华发誓言。今散妙华成华盖。高飞虚空到于宫殿之上。即可知所求成(文)或记云。凡修此法每七日终可行神供。所供神名阿流那。是明星天子所变也。供时印言名护身印。唵阿流那莎呵(云云)。

<PIC>T79045301.GIF</PIC>

(供物加持等皆用护身印言)。

问。护摩作法如何。答。此法无护摩欤。

问。伴僧后加持咒何等耶。答。助修人咒如先出之。后加持无之。

问。四法本誓中何等耶。答。秘案本誓智慧福德。

正安二年(戊丑)二月二十九日。根来寺中性院坊。求闻持法记续毕。故僧正御房(宪|)仰云。三宝院流无荼吉尼法者。三宝院僧正时依梦想吉除却毕。求闻持法虽有之。于当流者彼法事疏简不及委细(云云)仍先年虽记此抄。于求闻持阁之。倩案阙此法故。薄草为本。以大师一本次第。密严院一本次第。并古记等令抄记了。呈初心之所用。定有纰缪欤。后贤判定耳。

法印赖瑜春秋七十五。

大师次第一本当流薄草相具密严院二本(一本理性院相传。一本高野山西谷相传)四本皆别次第也。

或记云。

诵经咒结愿时许也。阿阇梨着座礼盘后诵经行之。然后供养法始之。本尊极略定一尺六寸作之。大坛南ツラニ以鸟居立下悬之。若木像佛供阿伽器内居之。若阏伽器左右处有所居也。咒愿云。三宝境界不可思议恒沙劫中称扬难尽施主护持。悉地成就。坛波罗密具足圆满。正念诵。散念诵。佛眼。大日宝生。真言。本尊遍数用之。次南无明星菩萨。不动。降三世。军荼利。大师宝号心经一字。已上一校(云云)。

供养