No.2530 野金口决钞 |
No.2530 野金口决钞
字号: - o +

  次下礼。如十八道记。次出堂。

  或传云。出堂时自证既成。为利生出化他门之由观之。

(本云)弘长元年暮秋中旬于醍醐寺报恩院奉传受金刚界之次御口决仅抽九牛之一毛尘滴巨海之一谛记之毕斯则虽耻后贤之披览为恐当时之废亡而已。

金刚佛子赖瑜(三十六)

加一览毕委细珍重可为末资之龟镜欤。

金刚佛子。宪深

此钞者豪瑜阿阇梨受报恩院僧正御房宪深御口决所钞也于三宝院正流者可为规模口决也。

元禄二(己已)年极月十一日于和州长谷寺槙轩写之毕。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11